Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

Remissvar inlämnat av Isof den 14 april 2021.