Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Yttrande inlämnat av Isof den 1 oktober 2020.