Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

Yttrande inlämnat av Isof den 28 maj 2020.