Förtjänstutredningen – begäran om underlag från statliga förvaltningsmyndigheter (Justitiedepartementet)

Yttrande inlämnat av Isof den 24 september 2020.