Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (Sametinget)

Remissvar inlämnat av Isof den 19 mars 2021.