Skrivregler i svenskan

Våra experter i svenska språket kan svara på generella frågor men har också olika specialistområden.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden
Erik Petzell
 • Grammatik
 • Språkhistoria
 • Etymologi

Ola Karlsson

 • Skrivregler
 • Webbtillgänglighet
 • Teckenhantering
 • Främmande geografiska namn
 • Internetspråk
 • Nyord
 • Mediespråk

Sofia Tingsell

 • Grammatik,
 • Flerspråkighet
 • Svenska som andraspråk