Ortnamn i Sverige

Våra namnexperter kan svara på generella frågor men har också olika specialistområden.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden

Josefin Devine

 • Ortnamn
 • Bebyggelsenamn
 • Jämtland

Björn Lundqvist

 • Ortnamn på samiska och meänkieli
Elin Pihl
 • Ortnamn: övre Norrlands ortnamn
 • Ägonamn
 • Svenskt ortnamnslexikon

Leila Mattfolk

 • Ortnamnsvård
 • Remisser om ortnamn
 • Finlandsvenska namnfrågor
 • FN (UNGEGN) 
 • Namngivning av myndigheter och organisationer

Annette Torensjö

 • Ortnamnsvård och lagstiftning
 • FN (UNGEGN) 
 • Statlig och kommunal namngivning

Mathias Strandberg

 • Ortnamn
 • Sydsvenska ortnamn
 • Skånes ortnamn
 • Sydsvenska dialekter
 • Skånska dialekter
 • Språkhistoria

Kristina Neumüller

 • Ortnamn
 • Ortnamnsregistret
 • Ortnamnsforskning

Maria Löfdahl

 • Ortnamnsforskning
 • Namn och flerspråkighet
 • Bohuslän