Myndighetens verksamhet

Isof är en enrådsmyndighet med generaldirektören som ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs.

Generaldirektör Martin Sundin

Isofs generaldirektör svarar på frågor om myndighetens övergripande verksamhet, om nya regeringsuppdrag eller om våra remissvar och yttranden. Kontaktuppgifter till Martin Sundin.

Avdelningschefer

Isof har fem avdelningar som finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Myndighetens ledning och administration finns på huvudkontoret i Uppsala. Avdelningscheferna svarar på frågor om avdelningens verksamhet.

Harriet Kowalski

Chef för avdelningen Språkrådet i Stockholm. Kontaktuppgifter till Harriet Kowalski.

Ulrika Sjöberg

Chef för Avdelningen för stöd och utveckling i Uppsala. Ställföreträdande generaldirektör. Kontaktuppgifter till Ulrika Sjöberg.

Fredrik Skott

Chef för Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. Kontaktuppgifter till Fredrik Skott.

Annette Torensjö

Chef för Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala. Kontaktuppgifter till Annette Torensjö.

Läs mer om Isof

På vår webb kan du läsa mer om vår verksamhet och hitta profiltexter som kan användas i journalistiska texter där myndigheten beskrivs. Klicka på länkarna för att komma till rätt sida.