Dialekter i Sverige

Våra dialektexperter kan svara på generella frågor men har också olika specialistområden.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden

Lovisa Alvtörn

 • Kunskapsförmedling om dialekter för barn, unga, lärare, skola
Jenny Nilsson
 • Variation i dialekter
 • Förändring i dialekter
 • Attityder till dialekter
Jenny Öqvist
 • Språklig variation, särskilt sociala skillnader
 • Stockholmska
 • Språklig variation i populärkulturen
Annika Karlholm
 • Traditionella dialekter
 • Ord och ordbildning
 • Etymologi
 • Semantik
 • Dialektgeografi
Anna Westerberg
 • Traditionell dialektologi
 • Norrländska mål
 • Dialektgeografi
Lena Wenner
 • Traditionell dialektologi
 • Variation och förändring
 • Fonetik

Mathias Strandberg

 • Sydsvenska dialekter
 • Skånska dialekter
 • Sydsvenska ortnamn
 • Skånes ortnamn
 • Språkhistoria
Erik Petzell
 • Grammatik
 • Språkhistoria
 • Etymologi