Pressbilder

I vår mediabank kan du ladda ner bilder, logotyper och texter om oss. På den här sidan beskriver vi hur du får använda våra pressbilder.

Hur du får använda Isofs pressbilder

Våra pressbilder kan användas fritt av medier i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till Institutet för språk och folkminnen (Isof). Pressbilder kan även användas av arrangörer vid evenemang som Isofs medarbetare, inom ramen för sina tjänster, deltar i.

Kom ihåg att ange fotograf och myndighetens namn!

När du publicerar en pressbild från oss ange alltid fotografens namn och myndighetens namn enligt: ”Foto: Joachim Bago / Institutet för språk och folkminnen".