Klart för handlingsprogram för nationella minoritetsspråk

Regeringen har nu beslutat om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

I ett pressmeddelande torsdagen den 28 april Länk till annan webbplats. meddelade regeringen att det fattats beslut om handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken. Handlingsprogrammet utgår från Isofs rapport med förslag på handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska samt Sametingets förslag på handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

Vi välkomnar regeringens skrivelse och de många viktiga åtgärder som ryms inom ramen för handlingsprogrammet. Minoritetsspråken är i behov av såväl akuta insatser som en långsiktigt hållbar politik. Handlingsprogrammet stärker förutsättningarna för språken att leva och utvecklas i vårt land, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i regeringens budget för 2022.

Isofs arbete med handlingsprogrammet

I september 2020 lämnade Isof förslag till regeringen på totalt 81 insatser för att stärka de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. I maj 2021 fick Isof ett nytt uppdrag av regeringen att fördjupa och vidareutveckla ett antal förslag ur handlingsprogrammet.

Läs rapporten

Fördjupat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska Pdf, 841.9 kB. (redovisning av regeringsuppdrag, Isof den 30 september 2021)

Kontakt

Martin Sundin
Generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!