Nätverket kring nyckelharpan nomineras till Unescoregister

Regeringen har beslutat att nominera Nyckelharpans nätverk till Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv. Det blir Sveriges andra nominering till registret.

Närbild på person som spelar nyckelharpa.

En nyckelharpa är ett stråkinstrument som hålls strax nedanför bröstet. Dess nycklar är fästa vid tangenter.

Registret över goda metoder (the Register of Good Safeguarding Practices) innehåller program, projekt och aktiviteter som kan tjäna som förebilder för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Nu kan ett mångårigt arbete med att vidareföra och utveckla kunskaperna om att bygga och spela nyckelharpa – med centrum i Eric Sahlström Institutet i Tobo – bli det andra svenska exemplet på registret. Tidigare har Sagobygden i Ljungby nominerats och även antagits.

Hela nätverket runt nyckelharpan har bidragit till att kunskaperna om att bygga och spela ett instrument som höll på att försvinna har förts vidare till nya generationer. Arbetet är en god förebild i konventionens anda. Det kan användas som en källa till inspiration och engagemang för andra ideella aktörer inom olika områden, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

En grupp människor står runt en mängd nyckelharpor som ligger framför dem på ett golv.

Eric Sahlström Institutet medverkade under 2009-2011 i EU-projektet CADENCE, tillsammans med liknande verksamheter i Tyskland och Italien. Fotograf: Esbjörn Hogmark.

Nyckelharpans nätverk består av utövare, folkmusikorganisationer och -institutioner, skolor, forskare, producenter och arrangörer. Eric Sahlström Institutet (ESI) i Tobo i Uppland är en central nod för alla dem som på olika sätt har ingått i arbetet. En av dessa utövare är instrumentbyggaren Esbjörn Hogmark, som står bakom förslaget och har utarbetat nomineringsfilen i samverkan med Isof. Här kan du se en film om Nyckelharpans nätverk Länk till annan webbplats., som tagits fram inom ramen för nomineringen.

Den expertkommitté som bedömt nomineringsförslagen framhåller att Nyckelharpans nätverk är ett starkt metodiskt exempel som visar hur en marginell och närapå utdöd företeelse kan få vingar genom ett lyckat samarbete mellan en rad utövare och organisationer. Samtidigt som ett äldre instrument har bevarats har det skett ett innovativt nyskapande som resulterat i den moderna nyckelharpan och flera nya instrumenttyper, säger Annika Nordström som är senior rådgivare och ansvarig för Isofs arbete med Unescokonventionen.

Nomineringen ska lämnas in senast den 31 mars 2022. Först i december 2023 fattar Unesco beslut om vilka internationella nomineringar som slutligen antas till registret över goda metoder. Isof ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.

Läs mer

Kontakt

Martin Sundin
Generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Annika Nordström
Senior rådgivare och ansvarig för Isofs arbete med Unescokonventionen

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!