Pandemin präglar även 2021 års nyord

Coronapandemin fortsatte att prägla både samhället och språket under 2021. Nästan hälften av orden på Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista har anknytning till pandemin. Flera av orden beskriver hur vi hanterar en ny vardag.

Illustration som visar några av nyorden på nyordslistan 2021.

Illustration från Isof som visar några av nyorden 2021 (finns för press i vårt pressrum).

”Pandemin kommer att ge avtryck både i språket och tillvaron även i framtiden. Vi lär få vänja oss vid hybridmöten, alltså möten som är både fysiska och digitala, med efterföljande zoomtrötthet. Och de som definitivt är här för att stanna är alla de coronahundar vi skaffat det senaste året”, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Isofs avdelning Språkrådet.

Flera nyord kan också kopplas till vägen ut ur pandemin. Vaccineringen mot coronaviruset har till exempel gett upphov till nyord som vaccinnationalism och vaccinpass. De långvariga konsekvenserna av covid-19 ger även de avtryck i språket.

”Vissa upplever fono, fear of normal, en rädsla för en återgång till ett vanligt liv. Personer som har insjuknat i covid-19 drabbas ibland av postcovid samtidigt som vårdanställda och andra kan få maskne, hudbesvär som finnar, till följd av att de har varit tvungna att använda munskydd eller visir”, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Klimatfrågan fortsätter även den att färga språket. På årets lista märks bland annat svinnlåda, tippningspunkt och nettonollmål. Debatten om gängkriminalitet gjorde att det började talas om gangfluencers, personer som glorifierar en kriminell livsstil i sociala medier. Teknikutvecklingen bidrar ständigt till inflödet av nyord. I år finns bland annat metaversum, kryptokonst och ljushare på listan.

Nyordslistan innehåller 36 ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Alla ord är inte helt nya. Att de finns med i listan beror på att de har blivit vanligare under 2021. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur nya ord bildas i svenskan.

Nyordslistan släpps klockan 7 den 27 december 2021.

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på:

https://www.isof.se/nyordslistan
https://www.spraktidningen.se/nyord2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ola Karlsson
Språkrådets nyordsredaktör
ola.karlsson@isof.se
073-558 60 60

Linnea Hanell
Språkrådets nyordsgrupp
linnea.hanell@isof.se
070-757 64 82

Anders Svensson
Språktidningens nyordsredaktör
anders@spraktidningen.se
076-868 58 24

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!