Regeringen aviserar stor satsning på nationella minoritetsspråk

Inrättande av språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska kan bli verklighet i en kommande satsning på de nationella minoritetsspråken.

I ett pressmeddelande från regeringen torsdagen den 9 september meddelade kultur- och demokratiminister Amanda Lind att regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor per år för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

Det här är den största satsningen på de nationella minoritetsspråken på över 10 år. Att stärka de nationella minoritetsspråken har varit en mycket tydlig prioritering från min sida. Det är av yttersta vikt att språken ges möjlighet att fortleva och att språkbärarnas möjlighet att återta och använda sina språk stärks, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i pressmeddelandet.

Satsningen på de nationella minoritetsspråken syftar till att bygga upp och utveckla handlingsprogram samt språkcentrum för revitaliseringen av finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Det är mycket glädjande att regeringen gör denna omfattande satsning på de nationella minoritetsspråken och följer upp de initiativ som tidigare har tagits inom minoritetspolitiken. Situationen för språken är i många avseenden kritisk och behovet av revitaliseringsinsatser stort. Därför är det här en både välkommen och efterlängtad nyhet, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Läs mer om satsningen

Pressmeddelande Regeringen: Historisk förstärkning för att genomföra minoritetspolitiken Länk till annan webbplats. (9 september 2021)

Sveriges Radio: Regeringen gör stor satsning på minoritetspolitiken Länk till annan webbplats. (9 september 2021)

Kontakt

Martin Sundin
Generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Språkcentrumutredningen

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. En första delredovisning lämnades i februari 2019, med förslag på inrättande av språkcentrum för finska och meänkieli. I oktober samma år lämnade Isof in en slutredovisning med förslag på inrättande av språkcentrum för jiddisch och romska.

Läs delrapport Språkcentrumutredningen 2019 Pdf, 413.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs slutrapport Språkcentrumutredningen 2019 Pdf, 478.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!