Sägenkartan utökas med finlandssvenska sägner

Hästskötande tomtar och en självspinnande spinnrock är bara två av tusentals exempel på möten med det övernaturliga. Nu utökas Sägenkartan med drygt 3 100 finlandssvenska berättelser från de svensktalande områdena i Finland och Estland kring sekelskiftet.

Institutet för språk och folkminnen (Isof) lanserade Sägenkartan år 2017, som ett led i att göra Isofs samlingar mer tillgängliga för allmänheten. Sägenkartan är ett sökverktyg i kartform, där användaren digitalt kan söka efter och ta del av sägner som tidigare bara funnits fysiskt i Isofs arkiv. År 2018 utökades Sägenkartan till att omfatta även norska områden med tusentals sägner från Norsk folkminnessamling, Universitetet i Oslo.

I oktober 2020 växer kartan ytterligare. Nu går det, via kartan, även att botanisera bland sägner upptecknade i Finland och Estland, tack vare att Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) bidrar med drygt 3 100 finlandssvenska uppteckningar. Sägnerna samlades in i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet i det svenska språkområdet i Finland och i Estlands svenskbygder. De finns sedan tidigare att läsa samlingsverket Finlands svenska folkdiktning.

De nu nära 10 000 uppteckningar som går att hitta på Sägenkartan spänner över flertalet klassiska, och mystiska, kategorier som bland annat ”Skatter”, ”Tomtar”, ”Övernaturliga djur” och ”Varsel, spådomar, synder”. Utöver sägner förekommer också andra typer av berättelser, som självupplevde möten med det övernaturliga, trosbeskrivningar och en och annan saga.

Välkommen att använda Sägenkartan här Länk till annan webbplats.

Kontakt
Fredrik Skott
E-post: fredrik.skott@isof.se
Telefon: 073-558 60 84

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!