Öländska namn, dialekter och sägner i ny utställning

Vad kan namn på ängar, åkrar och hagar från södra Öland berätta om vardagsliv och jordbruk då och nu? Och vad gjorde egentligen det sjörå som skymtades i Segerstad på 1800-talet? Nu finns den nya webbutställningen Södra Öland berättar att besöka på isof.se.

Att Södra Ölands odlingslandskap är ett område fullt av fängslande kulturhistoria har få missat, inte minst med tanke på Unescos världsarvsutnämning år 2000. Nu lyfter Isof fram ytterligare dimensioner av områdets kulturarv i en ny webbutställning.

Utställningen är sprungen ur projektet Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap som pågått på Isof 2013–2020. Projektet syftade till att undersöka vad det språkliga har för roll i världsarvsområdet, framför allt genom att titta på vad man har döpt olika jordbruksmarker till genom åren. Projektet gav ringar på vattnet och har än en gång visat att kulturarv, namnforskning och språkhistoria ofta går hand i hand.

Flera av Isofs experter inom dialekter, namn och folkminnen har därför gått ihop för att dela med sig av flera bitar av det immateriella kulturarv som går att koppla till södra Öland. Utöver en inblick i resultatet av projektet Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap erbjuds också spännande läsning om de öländska dialekterna, om folktro på ön, om de forna ”öningarnas” personnamn samt recept från Öland ur arkivet. Du kan också testa dina dialektkunskaper i vårt quiz.

Ägonamn, vad är det?

Ägonamn är namn på mark som används för jordbruk och boskapsskötsel, till exempel åkrar, ängar och hagar. Ägonamn har länge varit viktiga inom jordbruket på Öland, men finns sällan på kartan. Vid storskiftet på 1790-talet sattes vissa ägonamn på kartan, och det finns även uppteckningar från 1920- och 1930-talet. Från resten av 1900-talet har dock de skriftliga källorna varit få fram till nu. I projektet Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap har 3 800 ägonamn samlats in. Tack vare ett stort engagemang från medlemmar i hembygdsföreningarna i Södra Ölands odlingslandskap finns nu namn från 52 byar i 12 socknar dokumenterade. Allt som allt har cirka 200 personer varit delaktiga i projektet.

Kontakt

För mer information om utställningen, öländska namn, dialekter och folkminnen:

Elin Pihl, forskningsarkivarie

E-post: elin.pihl@isof.se

Telefon: 073-558 60 92

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!