Teckenspråkets röst tilldelas Minoritetsspråkspriset 2020

Minoritetsspråkspriset 2020 går till föreningen Teckenspråkets röst, för deras arbete mot fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor.

Fem personer står uppradade i inomhusmiljö. En vepa med texten "Språkrådet" syns i bakgrunden. Personerna ser glada ut. En person håller i ett inramat diplom och en blombukett.

Isabel Engwall mottar diplom av Isofs generaldirektör Martin Sundin. Från vänster: Tommy Lyxell, språkvårdare svenskt teckenspråk på Språkrådet, Isabel Engwall, grundare Teckenspråkets röst, Martin Sundin, Isofs generaldirektör, Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet.

En överkroppsbild på en person med långt hår, blus och kofta samt runda örhängen. Personen ser in i kameran och ser glad ut.

Rebecca Jonsson, grundare Teckenspråkets röst.

Minoritetsspråkspriset har delats ut för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk av Isof sen 2012. Priset delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. I detta sammanhang avses inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, utan alla språk förutom svenska, såväl talade som tecknade.

Årets vinnare 2020 är föreningen Teckenspråkets röst, som arbetar för att döva människor ska kunna delta i samhällslivet på samma språkliga villkor som andra. De drivande krafterna bakom Teckenspråkets röst är grundarna Isabel Engwall och Rebecca Jonsson.

På Isofs hemsida delas en videohälsning från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, till Teckenspråkets röst.

”De språkliga rättigheterna för personer som använder teckenspråk är viktiga och kan inte förbises. Och det här måste fortsätta uppmärksammas på alla nivåer, och i alla sektorer, av samhället. Teckenspråkets röst, att ni nu mottager Minoritetsspråkspriset i dag hoppas jag bidrar till att rätten till teckenspråk uppmärksammas än mer”, säger kulturminister Amanda Lind.

Se hela hälsningen från kulturminister Amanda Lind Länk till annan webbplats.

Juryns motivering:

”Årets Minoritetsspråkspris tilldelas föreningen Teckenspråkets röst. Teckenspråkets röst bedriver ett enträget och engagerat arbete för att motverka fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor och för rätten att tillägna sig och använda det svenska teckenspråket i skola och samhälle."

Priset kommer att delas ut på Språkrådsdagen 2021.

Till Teckenspråkets rösts hemsida Länk till annan webbplats.

Tidigare års vinnare:

2019: Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski för sitt arbete för att utveckla barn och ungas romska tal- och skriftspråk och därigenom stärka deras identitet och självkänsla.

2018: Henrik Barruk för sina insatser för att rädda umesamiskan.

2017: Patricia Fjellgren för sitt arbete med att återuppliva de samiska språken.

2016: Susanne Sznajderman- Rytz för sitt arbete att stärka och synliggöra jiddisch.

Kontakt

Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

E-post: anna.gezelius@isof.se

Telefon: 073-558 60 45

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!