Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad får årets klarspråkspris

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad tilldelas Klarspråkskristallen 2020 för ett gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus.

Två kvinnor står i ett konferensrum framför en stor bildskärm där ett digitalt möte pågår och fler människor syns. Alla ser glada ut.

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad höll en prisceremoni på distans. Foto: Andrea Utbult.

Språkrådet delar varje år ut Klarspråkskristallen för att uppmärksamma en myndighet, region eller kommuns arbete för begripliga texter och uppmuntra till fortsatta språkvårdsinsatser.

Temat för Klarspråkskristallen 2020 är nya metoder och nya kanaler för klarspråksarbete, vilket årets vinnare Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad ger gott exempel på. De arbetar med visionen ”enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad”, och ser tillgänglighet och tydlighet i alla kanaler som en förutsättning för god service.

”Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad, jag vill lämna mina varmaste gratulationer till er och önska er lycka till i ert fortsatta arbete med klarspråk. Hoppas att ert föredömliga arbete kan fungera som en inspirationskälla för många andra kommuner framöver”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en videohälsning till vinnarna.

Juryns motivering:

”Klarspråkskristallen 2020 tilldelas Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad, för ett brett och gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus.

De håller bland annat en obligatorisk grundutbildning i klarspråk för alla medarbetare och målgruppsanpassade utbildningar för dem som skriver tjänsteutlåtanden och rapporter. De har utvecklat en särskild metod för coachning av skribenter som kommunicerar mycket med medborgare via e-post. Dessutom är klarspråksgranskning en integrerad del av nämndprocessen, för att beslutsunderlagen till politikerna ska bli tydliga och begripliga.

Konsument- och medborgarservices arbete kan inspirera andra kommunala verksamheter, både inom och utanför Göteborgs stad.”

Priset kommer att delas ut på Språkrådsdagen 2021.

Se hela hälsningen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ingrid Olsson, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

E-post: ingrid.olsson@isof.se

Telefon: 073-558 60 77

Malin Baeza Roos, kommunikationschef och verksamhetschef demokrati på Konsument- och medborgarservice Göteborgs stad

E-post: malin.baeza@kom.goteborg.se

Telefon: 076-116 73 50

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!