Erik Wellanders pris tilldelas Emma Sköldberg

Emma Sköldbergs nydanande arbete inom lexikografi belönas med Erik Wellanders pris 2020.

Erik Wellanders pris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. År 2020 tilldelas Emma Sköldberg priset för hennes viktiga, mångsidiga och nydanande arbete inom lexikografi.

Docent Emma Sköldberg är universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon undersökt innehållet i och utformningen av professionellt utgivna ordböcker, samt nätordböcker som helt eller delvis tas fram av ordboksanvändarna själva. Emma Sköldberg har vidare gjort viktiga insatser i utgivningen av centrala lexikografiska verk. Sedan 2015 är hon huvudredaktör för definitionsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Hon medverkar även inom redaktionen för Svenska Akademiens ordlista och har också varit engagerad i arbetet med ordboksportalen svenska.se.

Priset kommer att delas ut på Språkrådsdagen 2021.

Kontakt

Maria Bylin, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, och sekreterare i styrelsen för Erik Wellanders fond

E-post: maria.bylin@isof.se

Telefon: 070-450 99 79

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!