Isof lanserar Dialektkartan

Nu öppnar Isof portarna till arkiven genom det digitala verktyget Dialektkartan, där hundratals röstinspelningar från 1900-talet tillgängliggörs för allmänheten.

I Isofs samlingar finns omkring 15 500 grammofonskivor, drygt 18 000 rullband och närmare 9 000 kassetter. Sammanlagt rör det sig om cirka 25 000 timmar inspelat tal. Nu lanseras Dialektkartan som en del av Isofs ambitioner att tillgängliggöra myndighetens omfattande arkivsamlingar. Kartan fungerar som ett nytt verktyg för att söka i materialet, för såväl forskare som en intresserad allmänhet.

”Det känns fantastiskt att det här materialet äntligen kan nå ut till allmänheten”, säger Lena Wenner, projektledare för Dialektkartan.

Inspelningarna som går att hitta genom Dialektkartan är i huvudsak gjorda mellan åren 1935–1970. Syftet var främst att dokumentera talspråk, men inspelningarna har också kommit att bli en viktig del av Isofs kulturhistoriskt inriktade verksamhet. Människorna som intervjuades ombads ofta berätta om ämnen som intresserade tidens folklivs- och folkminnesforskare – exempelvis om lantbruksarbete och högtider i trakten.

”Vi har fått stor hjälp av hembygdsföreningar och släktforskare med att identifiera personerna som förekommer i materialet närmre. Tack vare dem kan vi komplettera det inspelade materialet med fotografi och information om de som talar, allt eftersom arbetet fortskrider. Det gör Dialektkartan till en riktig skattkista för den som är nyfiken på röster från förr från en särskild trakt, eller kanske rent av från en gammal släkting”, berättar Lena Wenner.

Välkommen att testa Dialektkartan

Kontakt

Lena Wenner

E-post: lena.wenner@isof.se

Telefon: 073-558 60 89

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!