Nya namn i almanackan

Namnlängdskommittén har beslutat att införa sju nya namn i namnlängden från och med år 2022.

Namnlängdskommittén har vid sitt senaste möte enats om att något revidera de principer som finns i Namnlängdsboken (2000) och som följs i den namnlängd som Namnlängdskommittén ansvarar för. Denna namnlängd, som finns i de flesta svenska almanackor, vårdas gemensamt av Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen. Ett viktigt skäl till revisionen är att kommittén vill skapa möjligheter att föra in flera namn. Måttliga ändringar i lugn takt ska kunna genomföras i namnlängden allt eftersom samhället förändras.

Kommittén har enats om vissa förändringar i de allmänna principerna, bland annat att namn ska kunna sammanföras på en viss dag om de har någon form av kulturhistoriskt eller språkligt samband. Tidigare smekformer som många i dag har som officiellt namn ska också kunna föras in i namnlängden.

I samband med denna revision har kommittén beslutat att införa sju nya namn i namnlängden från och med år 2022. De nya namnen är:

Cornelia 3/12 – tillsammans med Lydia. Båda namnen förekom i romarriket. Cornelia fanns i namnlängden fram till 1993 och får nu en ny placering.

Henry 19/1 – tillsammans med Henrik. Henry är den engelska formen av Henrik och sedan länge etablerad i Sverige.

Maja 28/2 – tillsammans med Maria. Maja är en ursprunglig smekform av Maria men används sedan länge som officiellt förnamn. Det har varit ett av de mest populära flicknamnen de senaste årtiondena.

Noa 31/3 – tillsammans med Ester. Båda namnen förekommer i Gamla Testamentet. Noa(h) har blivit ett populärt småpojksnamn.

Olle 29/7 – tillsammans med Olof. Olle är en smekform till Olof men används alltmera som officiellt förnamn.

Regina 12/3 – tillsammans med Viktoria. Regina togs bort ur namnlängden 2011 men återinförs nu på en ny plats. Namnen har båda latinskt ursprung.

Tim 2/11 – tillsammans med Tobias. Tim är en nu populär kortform av Timothy (från Timotheus). Namnen Timotheus och Tobias förekommer båda i Bibeln och anspelar på Guds godhet.

Ordförande i Namnlängdskommittén är professor Bo Ralph (Svenska Akademien). Övriga ledamöter är professor Östen Dahl (Vetenskapsakademien), professor Lars-Erik Edlund (Vitterhetsakademien) och docent Katharina Leibring (Institutet för språk och folkminnen).

Kontakt

Nina Grapne
Svenska Akademien
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-5551 2503

Katharina Leibring
Institutet för språk och folkminnen
katharina.leibring@isof.se
0735-58 60 64

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!