Skatteverket får årets klarspråkspris

Klarspråkskristallen 2019 går till Skatteverket, som i sitt framgångsrika klarspråksarbete samarbetat över avdelnings­gränserna – hela tiden med medborgarna i fokus.

Språkrådet delar ut årligen ut Klarspråkskristallen till en myndighet, region eller kommun. Priset uppmärksammar goda resultat i arbetet för begripliga texter och uppmuntrar till fortsatta språkvårds­insatser. Årets pristagare Skatteverket har i sitt inspirerande klarspråks­arbete bland annat använt sig av skrivarstugor, där språkvårdare, sakkunniga, jurister och webbredaktörer skriver texter ihop. Oklarheter reds ut direkt och ingen riskerar att lägga tid på en text som är obegriplig eller som inte håller i sak.

Ur juryns motivering:

”Skatteverkets skrivarstugor är en effektiv och väl beprövad metod som är lätt att använda och lätt att ta efter, i stor eller liten skala.”

Klarspråks­kristallen delades ut den 26 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Kontakt

Ingrid Olsson, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: ingrid.olsson@isof.se
Telefon: 073-558 60 77

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!