Minoritetsspråkspriset 2019 går till Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski

Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski belönas med årets minoritets­språkspris för sitt engagemang och enträgna arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och identitet.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och uppmuntrar till fortsatt arbete. Irén Horvatnes och Teresa Kwiatkowskis arbete har bidragit till högre skolnärvaro och bättre skolresultat för romska ungdomar, samt större engagemang i ungdomarnas skolgång från både föräldrar och skolor. Att kunna läsa och skriva på romska, som traditionellt varit ett muntligt språk, är väldigt värdefullt. Fler unga romer kan i dag överföra tankar, erfarenheter och åsikter genom tid och rum
– på sitt eget modersmål.

Ur juryns motivering:

”Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski arbetar för att barnen ska få utveckla sitt romska tal- och skriftspråk och därigenom stärka sin identitet och självkänsla för att kunna inta sin rättmätiga plats i samhället”

Minoritetsspråkspriset delades ut den 26 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Kontakt

Anna Gezelius, samordnare för minoritetsspråk, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: anna.gezelius@isof.se
Telefon: 073-558 60 45

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!