Erik Wellanders pris till Linus Salö

Linus Salö får Erik Wellanders pris 2019 för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

Pristagaren Linus Salö disputerade 2016 vid Stockholms universitet med en avhandling om svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad Länk till annan webbplats.. Han har i en rad publikationer behandlat ämnen som akademiskt skrivande, vetenskapliga publikationsmönster och undervisningsspråk inom högre utbildning. Hans arbeten har stor betydelse för vår kunskap om svenskans roll och funktion inom ett centralt användningsområde. Linus Salö har också bidragit med angelägna teoretiska perspektiv och därigenom kunnat både fördjupa och nyansera diskussionen om den viktiga språkpolitiska frågan om svensk och engelsk samexistens.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris delades ut den 26 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Kontakt

Maria Bylin, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: maria.bylin@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 070-450 99 79

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!