Mattraditioner från förr i ny kunskapsbank

Potatispalt från Norrbotten, krusbärssoppa från Skåne, spisöl från Västergötland och ugnstrull från Visby. På Matkult.se står Sveriges traditionella matkultur och hundraåriga recept på menyn.

Matkult.se är en digital kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. I kunskapsbanken finns fakta och fördjupande texter om matlagning och kosthåll genom tiderna, om råvaror och beredningsmetoder, dialektala benämningar på maträtter samt folktro och traditioner i matkulturen. Kokboken innehåller över åttahundra äldre recept och på en karta kan du söka efter berättelser och beskrivningar kopplade till matkultur från människor i hela landet.

Grunden till Matkult.se är det rika arkivmaterial som finns i Institutet för språk och folkminnens samlingar.

— Från att i tysthet överförts mellan generationer av kvinnor, kan vi nu på olika sätt lyfta fram dessa fantastiska berättelser och recept ur arkiven, så att de blir tillgängliga för alla som är intresserade av äldre mattraditioner, säger Åsa Holmgren som är forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen och specialiserad på just mat som kulturarv.

— Mat och måltider är en stor och viktig del av vårt kulturarv och det finns mycket kunskap och inspiration att hämta från tidigare generationer, inte minst i dag när frågor om miljön och hur vi hushållar med resurserna är aktuella. Den småskaliga matproduktion som vi i dagens samhälle gärna lyfter fram som föredömligt ekologisk var själva basen i gamla tiders självhushåll.

På Matkult.se kan du nu fördjupa dig inom några av dessa gamla basområden: baljväxter, bröd, bär och frukt, honung, kål, mjölk och mejeriprodukter, potatis och öl.

— Matens, nyttoväxternas och kreaturens historia är till största delen kvinnornas historia och en ofta förbisedd del av det förflutna. Det är delar av historien som inte har haft hög status, trots att de är grunden för vår överlevnad. Ur det perspektivet känns det extra roligt att kunna synliggöra kvinnornas viktiga roll som matkulturbärare, säger Åsa Holmgren.

Matkult.se är framtagen av myndigheten Institutet för språk och folkminnen med medel från Landsbygdsprogrammet, inom ramen för myndighetens regeringsuppdrag Traditionell småskalig matkultur.

Gå till MATKULT.se

Kontakt

Åsa Holmgren, forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen
E-post: asa.holmgren@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 073-558 60 10

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!