Zingoalla Rosenqvist

Arkivassistent

Arbetar med

  • Accedering och arkivvård av Institutets samlingar i Uppsala
  • IPM-frågor
  • Donationsavtal
  • Förfrågningar om folkminnen