Julhälsning i demokratins tecken

I den sista luckan i Isofs demokratikalender summerar generaldirektör Martin Sundin Isofs arbete med att uppmärksamma Demokratin 100 år.

Kontakt

Isofs generaldirektör Martin Sundin

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!