Generaldirektören skriver under för en stark demokrati

Isofs generaldirektör Martin Sundin har undertecknat deklarationen för en stark demokrati, inom ramen för uppdraget Demokratin 100 år.

Kontakt

Isofs generaldirektör Martin Sundin

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!