Generaldirektören om Isofs språkcentrumuppdrag

I ett pressmeddelande från Isof uttalar sig generaldirektör Martin Sundin om det nya språkcentrumuppdraget.

Kontakt

Isofs generaldirektör Martin Sundin

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!