Nordisk tradition inskriven på Unescolista

Martin Sundin uttalar sig i pressmeddelande om att den nordiska klinkbåtstraditionen antagits till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Kontakt

Isofs generaldirektör Martin Sundin

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!