Isof gör inlägg i SAOB-debatten

Det är angeläget att diskutera statens roll i en långsiktig och stabil finansiering av en språklig infrastruktur för det svenska språket, skriver Martin Sundin och Isof i samband med debatten om SAOB.

Kontakt

Isofs generaldirektör Martin Sundin

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!