Martin Sundin inledde Språkpolitikens dag

Den 7 december arrangerades Språkpolitikens dag på Isofs avdelning Språkrådet och generaldirektör Martin Sundin inledde dagen.

Kontakt

Isofs generaldirektör Martin Sundin

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!