Carina Ahlqvist

Forskningsarkivarie, folkminnen

Arbetar med

  • Förfrågningar om folkminnen
  • Arkivsamlingar Göteborg
  • Ämbetsarkiv Göteborg