Åsa Holmgren

Forskningsarkivarie, folkminnen

Arbetar med

  • Webbplatsen Matkult.se
  • Matkultur
  • Förfrågningar om folkminnen
  • Kunskapsspridning