Anna Westerberg

Förste forskningsarkivarie, dialekter

Arbetar med

  • Förfrågningar om dialekter
  • Dialekthandboken, en lärobok om svenska dialekter
  • Atlas Linguarum Europae, ett alleuropeiskt samarbetsprojekt

Forskningsintressen

  • Nordvästerbottniska dialekter
  • Dialektutjämning
  • Dialektgeografi

Uppdrag

  • Sekreterare i den svenska nationalkommittén för det alleuropeiska samarbetsprojektet Atlas Linguarum Europae sedan 2009