Avdelningen för planering och samordning

Avdelningen är ett administrativt stöd till generaldirektören och ansvarar för myndighetens administrativa funktioner inom ekonomi, personal, juridik, arkiv, registratur och bibliotek samt planerar och samordnar myndighetsgemensamma processer.

Avdelningschef: Ulrika Sjöberg.

Kontakt

E-post

registrator@isof.se

Telefon

0200-28 33 33 (växel). Växeln är öppen måndag–fredag kl. 9–16.30.

Postadress

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Avdelningen för planering och samordning
Box 135
751 04 Uppsala

Besöksadress

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 19
752 37 Uppsala