Avdelningen för digital utveckling och kommunikation

Avdelningen är ett administrativt stöd till generaldirektören och ansvarar för myndighetens övergripande kommunikation, digitalisering och it-system samt samordnar, utvecklar och underhåller detta i dialog med övrig verksamhet.

Avdelningschef: Ulrika Sjöberg.

Kontakt

E-post

registrator@isof.se

Telefon

0200-28 33 33 (växel). Växeln är öppen måndag–fredag kl. 9–16.30.

Postadress

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Avdelningen för digital utveckling och kommunikation
Box 135
751 04 Uppsala

Besöksadress

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 19
752 37 Uppsala