1. Fil/dokument

  Romska

  Nationella minoriteter Nationella minoritetsspråk Romska Kunskapsbank

  Romani chib betyder 'det romska språket'. Det är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det romska språket (även romska, romani chib, romani eller romanes) har många olika dialekter

 2. Fil/dokument

  Romska

  Romska

  Vi ansvarar för språkvården av romska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om romska, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling. Språkrådgivning i romska Vi ger råd

 3. Fil/dokument

  Språkcentrum romska

  Myndigheten Isof Nationella minoritetsspråk Romska

  romska – så att språket kan leva vidare i Sverige. Språkcentrum i romska är tänkt att placeras i Stockholm. På den här sidan kan du läsa om arbetets framfart, på olika sätt delta i arbetet samt läsa

 4. Fil/dokument

  Lästips romska

  Romska Råd och stöd

  och revitaliseringsarbete i romani chib Pdf, 890.1 kB. . Rapport från Språkrådet 2013. Romska i undervisningen och på webben. Rapport från Språkrådet 2012 Det romska språket och romsk språkvård i Sverige Pdf, 696.5 kB

 5. Fil/dokument

  Det romska språket

  Nationella minoriteter Nationella minoritetsspråk Romska Kunskapsbank

  arli, gurbeti och bugurdzi. Språkets ursprung Det romska språket, kallat romska, romani chib, romani eller romanes, är ett indoeuropeiskt språk och är mycket nära besläktat med hindu och urdu. Ordet rom

 6. Fil/dokument

  Världsdagen för romska språk

  Nationella minoriteter Nationella minoritetsspråk Romska Kunskapsbank

  språket på samma sätt som andra nationella minoritetsspråk. Samtidigt beslutades att 5 november skulle bli romska språkets dag i hela världen där romer bor. Den 7 november 2015 antog Unescos

 7. Fil/dokument

  Inspelningar på romska

  Nationella minoritetsspråk Arkiv och insamling

  har en egen andlig tro eller religion? Det tror jag inte, men sen begynnelsen så har romer varit väldigt andliga och trott på högre makt, på en Gud. Det romska språket används väldigt mycket på ett religiöst

 8. Fil/dokument

  Malmö Romska idécenter

  Nationella minoritetsspråk Romska Råd och stöd

  Malmö Romska Idécenter arbetar med ett projekt för att revitalisera språket, kulturen och traditionen. De vill ge romska barn stöd och förutsättningar att bibehålla och utveckla sitt modersmål

 9. Fil/dokument

  Språkvårdsseminarium i romska

  Romska Evenemang

  med språkvård i romska på 2019 års seminarium. Seminariet vänder sig till modersmålslärare, författare, skolstödjare och andra som använder sig av språket i sitt yrke. Kommande seminarium Den 31 maj hölls

 10. Fil/dokument

  2018: ”Romska skrivregler”

  Romska Evenemang

  i Sverige 15.15–15.30 Kaffe 15.30–16.15 Arbetsgruppen för romska skrivregler i Sverige 14 september 9–10 Romska språkets situation i Finland . Henry Hedman, Helsingfors universitet. 10–11 Hur använder