1. Fil/dokument

  Sveriges medeltida personnamn

  Namn Publikation

  och har nu hunnit till och med häfte 17, som behandlar namnen Iordan – Iøøs . Utgivningsår: 1967– Serie: Sveriges medeltida personnamn Läs digitalt (pdf) Beställ tryckt exemplar 90 kr/st Ordboken ska uppta samtliga

 2. Fil/dokument

  Medeltida personnamn på Öland

  Namn Kunskapsbank

  Barbra, Bole , Gullof , Gundelle, Jutte och Ödvaste är några av de medeltida öningar vars namn vi känner till i dag. Många namn hämtades från helgonens värld, här ett altarskåp från sent 1400-tal

 3. Fil/dokument

  Källförteckning Sveriges medeltida personnamn

  Namn Forskning

  handlingar. 1—. 1932 ff. NMU = Närkes medeltida urkunder. Ed. K. G. Grandinson. 1. Riseberga kloster. 1935. NoB = Namn och bygd. 1—. 1913 ff. Norborg, Storföretaget Vadstena kloster = L.-A. Norborg

 4. Fil/dokument

  Projektet Sveriges medeltida personnamn (SMP)

  Namn Forskning

  från det medeltida Sverige. Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet. Den tryckta ordboken över medeltida förnamn har nått fram

 5. Fil/dokument

  Sveriges medeltida personnamn – förnamnsregister Abbe–Øxvidh

  Namn Arkiv och insamling

  namn” att det saknas namnbärare från det medeltida Sverige. Generellt är många uppgifter preliminära. Lägg märke till att många lexikala namn är resultatet av att namnbelägg (hittills) inte har kunnat

 6. Fil/dokument

  Övriga publikationsserier

  Namn Svenska

  personnamn Häfte 17 i serien Sveriges medeltida personnamn (SMP) behandlar namnen Iordan - Iøøs.

 7. Fil/dokument

  Personnamn i Sverige

  Namn Myndighetsinformation

  Leibring Moderna personnamn Namnlängden Djurnamn Eftermedeltida personnamn Övriga namn Daniel Solling Sveriges medeltida personnamn Medeltida personnamn Lennart Ryman Äldre personnamn Sveriges medeltida

 8. Fil/dokument

  Så hette ölänningarna förr

  Namn Kunskapsbank

  Sekelskiftets kvinnonamn När Svenn - Ant - Peter - Bejata blev Bejata Pettersson. Namn kan fungera både som status- och relationsmarkör. Det märks tydligt när man ki… Medeltida personnamn på Öland Barbra, Bole

 9. Fil/dokument

  Lennart Ryman

  Namn Myndighetsinformation

  Forskningsarkivarie, namn Arbetar med Ordboksprojektet Sveriges medeltida personnamn (SMP) Projektet Namnfraser i äldre tid Till Lennart Rymans publikationslista (DiVa)

 10. Fil/dokument

  Daniel Solling

  Namn Myndighetsinformation

  Forskningsarkivarie, namn Fil. dr Arbetar med Forskar bland annat om medeltida och tidigmoderna personnamn samt om övriga namn Till Daniel Sollings publikationslista (DiVa)