1. Fil/dokument

  Barns och ungas tillgång till teckenspråk i Norden – en juridisk kartläggning

  Svenskt teckenspråk Publikation

  beskriver Richard Sahlin hur internationella konventioner – som funktionsrättskonventionen, minoritetskonventionerna och barnkonventionen – har inkorporerats i de nordiska länderna och gör en analys

 2. Fil/dokument

  Rapport om teckenspråkiga barns rättigheter

  Svenskt teckenspråk Nyhet

  av hur den nordiska lagstiftningen påverkar teckenspråkiga barn och ungas tillgång till teckenspråk. I rapporten beskriver Richard Sahlin hur internationella konventioner som funktionsrättskonventionen

 3. Fil/dokument

  Alla vill kunna förstå vad de läser

  Klarspråk Publikation

  funktionsrättsorganisationer och har samverkat med myndigheter, textproducenter och forskare. Alla de här har varit viktiga, men det viktigaste har varit en aktiv medverkan av deltagare med egen erfarenhet av olika läshinder

 4. Fil/dokument

  Tillgängligare information i Sundbyberg

  Klarspråk Publikation

  för att utbilda anställda i att skriva tillgängligt. På så sätt följer vi också upp en överenskommelse med funktionsrättsorganisationer i staden om att kommunicera tillgängligt. Vi har ställt frågor