Styrgrupp för språkcentrum romska

Isof har tillsatt en styrgrupp för vart och ett av de nationella språkcentrumen. Styrgrupperna ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Översättning till romska

Ledamöter i styrgruppen

  • Jasminka Demirovska, modersmålslärare Trollhättan, dialekt arli
  • Angelina Dimiter-Taikon, pedagog och sakkunnig, Södertörns högskola, dialekt kelderasch
  • Teresa Kwiatkowski, modersmålslärare Malmö, dialekt polsk romani
  • Jon Pettersson, ordförande Frantzwagner Sällskapet, dialekt svensk romani
  • Allan Schwarz, ordförande Riksförbundet Roma International, dialekt kale
  • Rafael Szoppe, brobyggare Stockholms stad, sakkunnig, dialekt lovara