Styrgrupp för språkcentrum finska

Isof har tillsatt en styrgrupp för vart och ett av de nationella språkcentrumen. Styrgrupperna ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Ledamöter i styrgruppen

  • Johanna Parikka Altenstedt, jurist, tidigare presschef, sakkunnig minoritetsfrågor vid länsstyrelsen Blekinge
  • Maarit Jaakkola, docent i journalistik, medieforskare och -lärare, vice ordförande i Sverigefinska rådet i Göteborg
  • Jarmo Lainio, professor i finska Stockholms universitet
  • Antti Yliselä, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan och sakkunnig i minoritetsfrågor
  • Eeva Östberg, bibliotekschef Finlandinstitutet