Stärka små språk

Utbildning, forskning, media och synliggörande av små språk i majoritetssamhället fyller alla en viktig roll för att stärka små språk. Här hittar du exempel på hur andra har arbetat med språkrevitalisering inom dessa områden.

Ett färgglatt mönster av olika specialtecken från Nordens minoritetsspråk och händer som gör tecken från teckenspråk. Ett par styckemarkeringar ligger till höger.

Illustration: Felicia Fortes.