Frågor om Unesco – immateriellt kulturarv

Vi svarar på frågor om Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och den nationella förteckningen Levande traditioner. Vi har ingen etablerad frågeverksamhet men du kan kontakta oss om du har frågor om Unescoarbetet och Levande traditioner.

Sommarstängt

Isofs expertrådgivning har stängt vecka 28–31 (11 juli–5 augusti). Växeln har öppet som vanligt alla vardagar kl. 9–15.

På vår expertområdessida för Unescoarbetet kan du läsa mer om vad vi gör och kan hjälpa till med. Om du har frågor som rör Unescoarbetet och Levande traditioner är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Kontakt

E-post
levandetraditioner@isof.se

Annika Nordström, Senior rådgivare, ansvarig för arbetet med Unescos konvention för tryggande av det immateriella kulturarvet

Annika Sjöberg,  Samordnare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Vi ger stöd på olika sätt

En av våra uppgifter är att vara ett stöd för alla som har frågor som rör språk och kultur i Sverige. För att du lättare och snabbare ska få svar på vanligt förekommande frågor har vi här på webben en frågebank där vi samlat vanliga frågor och svar. Vi har även språktjänster och arkivtjänster där du enkelt kan söka svar på språkfrågor, hitta och ta del av arkivmaterial eller söka i ordböcker och ordlistor inom olika språk. I våra vägledningar och utbildningsmaterial får du konkreta tips och råd som du kan ha nytta av i ditt arbete eller inom en specifik uppgift.