Frågor om flerspråkighet

Vi ger råd och vägledning till stat, kommun och region om hur flerspråkigheten kan hanteras i verksamheten. Vi har ingen etablerad frågeverksamhet via telefon och e-post utan arbetar främst med vägledningar och liknande stöd.

På vår expertområdessida för flerspråkighet kan du läsa mer om vad vi gör och kan hjälpa till med. Om du har frågor som rör flerspråkighet är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Kontakt

E-post
flersprakighet@isof.se

Vi ger stöd på olika sätt

En av våra uppgifter är att vara ett stöd för alla som har frågor som rör språk och kultur i Sverige. För att du lättare och snabbare ska få svar på vanligt förekommande frågor har vi här på webben en frågebank där vi samlat vanliga frågor och svar. Vi har även språktjänster och arkivtjänster där du enkelt kan söka svar på språkfrågor, hitta och ta del av arkivmaterial eller söka i ordböcker och ordlistor inom olika språk. I våra vägledningar och utbildningsmaterial får du konkreta tips och råd som du kan ha nytta av i ditt arbete eller inom en specifik uppgift.