• Huvudmeny

19 januari 2015

Hudiksvall

Bor det någon glad hudik i Hudiksvall? Vår nya bok om namn i Hudiksvallsområdet aktualiserar stadsnamnet Hudiksvall.

Två byar blir en stad

Hudiksvalls stad grundades år 1582. Den anlades på mark som tillhörde byarna Hudik och Vallen, och man skulle därför kunna tro att namnet Hudiksvall skapades vid grundandet av staden genom en sammanfogning av de båda bynamnen. Så är dock inte fallet, för Hudiksvall var ett välbekant namn i området redan innan staden anlades. Namnet avsåg då en hamn och så småningom även en marknadsplats och en bebyggelse. Betydelsen av namnet är ’vallen som ligger nära bebyggelsen Hudik’.

Bynamnet Hudik

Byn Hudik kom till under järnåldern. Namnet innehåller orden huvud och vik. Förklaringen till detta är att byn var belägen vid en numera försvunnen vik och vid en huvudliknande bergsformation, nämligen det berg som idag kallas Galgberget.

Hudik idag

Idag kallas staden ofta vardagligt för Hudik, en förkortning av Hudiksvall som kom i bruk under 1800-talet. Det skämtsamma Glada Hudik hänger ihop med uttrycket en glad hudik ’en glad prisse’, som innehåller ett helt annat ord än det gamla bynamnet.

Uppdaterad 07 september 2020

Om skribenten

Lennart Hagåsen är ortnamnsforskare.

Fler inlägg från Namnbloggen