• Huvudmeny

1 april 2014

Disa och Hjördis

Disa och Hjördis står i almanackan den 3 februari. I båda namnen ingår det fornnordiska ordet dis ’kvinnlig gudom’ och i det ursprungligen fornisländska Hjördis ett ord för svärd, hiǫrr.

Distingsmarknaden i Uppsala av Olaus Magnus.

Distingsmarknaden i Uppsala av Olaus Magnus.

Namnet Disa är känt redan från runstenar, medan Hjördis började användas i Sverige först på 1870-talet, troligen efter en av personerna i Henrik Ibsens historiska drama Härmännen på Helgeland.

Disa blir vanligare

I dag har ca 1 200 kvinnor Disa som tilltalsnamn, medan ca 2 800 kallas för Hjördis. Disa är nu också på uppgång som småflicksnamn: 2013 fick 48 flickor heta det.

Distingsmarknaden i Uppsala

Till diserna offrade man i förkristen tid vid disabloten. Dessa följdes av tingsförhandlingar, som kallades för distingen. Benämningen fortsatte att användas under kristen medeltid för de vinterting som i Uppsala följdes av den stora distingsmarknaden. Ända sedan medeltiden har den hållits i början av februari – och gör så än i dag.

Olaus Magnus skriver i sin Historia om de nordiska folken (1555) att Distingsmarknaden i Uppsala fordom hölls på Fyrisåns is. Bilden intill illustrerar hur han menar att handeln kan ha gått till.

Uppdaterad 27 augusti 2020

Om skribenten

Katharina Leibring är förste forskningsarkivarie i Uppsala. Hon forskar bland annat om nutida och tidigmoderna personnamn samt om djurnamn.

Kontakt:
katharina.leibring@isof.se

Fler inlägg från Namnbloggen