Visor från Göteborg

Visorna som spreds och sjöngs i Göteborg återspeglade ofta viktiga händelser, platser och människor i staden. Här hittar du några exempel på sådana visor.

Varje visa presenteras med text och noter. Visorna är sorterade efter teman, och på sidorna kan du också läsa mer om bakgrunden till dem.