Folke

Folke består av två digitala arkivtjänster, Folke sök Länk till annan webbplats. och Folke forska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där du kan ta del av ett omfattande folkminnesmaterial och lyssna på dialektinspelningar. Du kan också hjälpa till med att föra kulturarvet vidare genom att transkribera handskrivna texter. Folke, som utarbetats av Isof och Nationella språkbanken, är fortsatt under utveckling.

Utdragen arkivlåda i lång rad med arkivskåp.

Bläddra i arkivlådorna på nätet. Med Folke kan du ta del av digitaliserat material från folkminnessamlingarna. Du kan också hjälpa till att förbättra tjänsten genom att transkribera handskrifter.

Folke sök och Folke forska

Folke består idag av två digitala arkivtjänster - Folke sök och Folke forska. Båda arkivtjänsterna bygger på i princip samma material, men erbjuder olika lösningar för sökningar i materialet.

I Folke sök kan du leta dig fram i kartan efter material baserat på ort, men du kan också söka i sökfältet efter särskilt innehåll, en insamlare eller en ort. Dessutom kan du i Folke sök bidra till att göra samlingarna mer tillgängliga för andra genom transkribering av handskrivna texter.

I Folke forska finns det många fler avancerade sökfunktioner att använda dig av. Folke forska är särskilt anpassad efter att kunna söka i innehållet. Du kan här också visualisera sökresultaten på fler olika sätt.

Vad är det för material?

Det arkivmaterial som presenteras i Folke består för närvarande av folkminnesuppteckningar, frågelistor och dialektinspelningar, som ingår i samlingarna vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg (AFG) och Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala (AFU).

Materialet är sökbart efter innehåll, person och ort. De samlingar som ges tillgång till via Folke är:

  • IFGH (arkivnummer 700–5699)
  • LIU (arkivnummer 1–607)
  • VFF (arkivnummer 1–2618)
  • IOD (spridda arkivnummer)
  • ULMA (spridda arkivnummer)
  • SOFI (spridda arkivnummer)
  • DFU (spridda arkivnummer)
  • DAL (spridda arkivnummer)

På sidan Förkortningsordlista dialekt- och folkminnessamlingarna Öppnas i nytt fönster. kan du se vad de olika förkortningarna står för.

Den tidsperiod som materialet handlar om sträcker sig från senare hälften av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Mycket av materialet finns också tillgängligt att se som pdf och för nedladdning. Annat material är endast sökbart. Är du intresserad av att se närmre på något material som inte finns digitalt tillgängligt, kontakta oss.

Begreppsförklaring

Ord som förekommer ofta i Folke är accession och uppteckning. Här förklarar vi tydligare vad orden innebär.

Vad är en accession?

En accession är en del av en arkivserie och varje accession har ett unikt accessionsnummer. En accession rör oftast en särskild geografisk plats, till exempel en socken, men kan innehålla flera uppteckningar med olika ämnen och olika berättare. Accessionerna är sökbara på alla sina uppteckningars titlar, orter och insamlare.

Om du vill ha ett helhetsgrepp över ett insamlat material på en viss ort, ett visst ämne eller en särskild insamlare är det accessionerna du ska söka i. Alla accessioner finner du under fliken "Arkivmaterial".

Vad är en uppteckning?

En uppteckning kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för olika sorters material. I Folke är en uppteckning ofta en unik berättelse i en accession, där accessionen i sig består av ett flertal uppteckningar. En uppteckning handlar oftast om ett specifikt ämne.

Det är under fliken "Skriva av" som du kan söka efter uppteckningar att transkribera/skriva av och på så sätt göra mer tillgängliga för andra. Här kan du också läsa redan avskrivet material.

Om materialet

Det arkivmaterial du har tillgång till via Folke är till stor del insamlat under första häften av 1900-talet. Merparten av materialet som samlades in under den här perioden belyser folklig kultur, vardagsliv och traditioner i allmogesamhällets Sverige, från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Uppteckningarna du kan läsa består av intervjuer med många olika berättare i socknar runtom i landet.

Materialet samlades in med syftet att bevara det som ansågs vara ursprungligt, och som höll på att försvinna. Men eftersom man inte kunde samla in allt, fick de insamlande upptecknarna delvis välja vad som skulle dokumenteras. Läs mer om folkminnessamlingarna och historien bakom dem på sidan Folkminnessamlingar Öppnas i nytt fönster..

I det äldre arkivmaterialet förekommer till viss del ett exkluderande språkbruk. Du kan läsa mer om fördomar och äldre språkbruk i samlingarna, samt om hur du kan läsa och förstå texterna i dag på sidan Fördomar och äldre språkbruk i samlingarna.

Materialet är till största delen skrivet för hand och det är flera olika upptecknare som figurerar i uppteckningarna. Du kan läsa mer om de olika upptecknarna och uppteckningarna generellt på sidan Uppteckningar Öppnas i nytt fönster.. Språket som används i materialet kan vara ålderdomligt, med i dag ovanliga stavningar eller ordval. Dessutom förekommer ord som är lokalt förankrade, men också många genreord. Ha gärna det i åtanke om du vill transkribera texterna.

Varför Folke?

Namnet Folke kan associeras till folkminnen men också till Folke Hedblom, som var en av cheferna vid det dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Professor Folke Hedblom var knuten till arkivet 1932–1974. Han gjorde stora insatser genom att samla in material för eftervärlden – material som nu delvis finns digitalt tillgängligt.

Kvinna i soffa blir intervjuad av man med mikrofon.

Folke Hedblom intervjuar svenskamerikanen Belle Storm i Rockford, USA år 1966. Foto: Torsten Ordéus (Isof, ULMA 36000).