Vilka ord kommer med i ordböckerna, och varför?

Alla ord i svenskan får inte plats i ordböckerna. Exempelvis saknas många sammansättningar, men också termer, fackord, slangord och ålderdomliga ord. Redaktionen för en ordbok, exempelvis Svenska Akademiens ordlista, SAOL, väljer nya ord till ordböckerna utifrån frekvens och om orden fyller en lucka i språket. Inför varje ny utgåva av SAOL rensas vissa ord bort, medan andra läggs till.

Läs hur orden kommer in i ordböckerna